Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Melisa’s Pedicure & Schoonheidssalon verwerkt van haar klanten. Wanneer u klant wordt van Melisa’s Pedicure & Schoonheidssalon of om een andere reden persoonsgegevens aan Melisa’s Pedicure & Schoonheidssalon verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken.

1. Verantwoordelijk
Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Melisa’s Pedicure & Schoonheidssalon | 1e Wormenseweg, 350 | 7333 GZ, Apeldoorn
KvK: 73451304 | Telefoon: 06-57551769 | E-mail: merietdijk@outlook.com


2. Welke gegevens verwerkt Melisa’s Pedicure & Schoonheidssalon en voor welk doel
2.1       De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
                       a) Voor- en achternaam, geboortedatum
                       b) Adresgegevens
                       c) Telefoonnummer en e-mailadres
                       d) Eventuele voor en na foto’s

2.2       Melisa’s Pedicure & Schoonheidssalon verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

1) Uw naam, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan;
2) Uw naam, adresgegevens en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Melisa’s Pedicure & Schoonheidssalon;
3) Voor en na foto’s (van bijvoorbeeld wenkbrauwen, wimpers of gezichtsbehandelingen) worden gedeeld op social media na toestemming van u.

E-mail berichtgeving:
Melisa’s Pedicure & Schoonheidssalon gebruikt uw naam en e-mailadres om u de nieuwsbrief van Melisa’s Pedicure & Schoonheidssalon te versturen met informatie over activiteiten, diensten, aanbiedingen en andere interessante zaken met betrekking tot schoonheid, pedicure en huidverzorging. Afmelding voor deze mailingen is ten allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen
Melisa’s Pedicure & Schoonheidssalon verwerkt en bewaard uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.
 

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft
Melisa’s Pedicure & Schoonheidssalon passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Melisa’s Pedicure & Schoonheidssalon gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst. 
 

5. Inzagerecht, verwijdering, klachten en vragen/opmerkingen

5.1    Via de eigenaresse van Melisa’s Pedicure & Schoonheidssalon kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.
Melisa’s Pedicure & Schoonheidssalon zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2    Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

5.3    Indien u klachten heeft over de wijze waarop Melisa’s Pedicure & Schoonheidssalon uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandeld, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

5.4    Eventuele vragen of opmerkingen over deze privacy verklaring kunnen worden gericht aan de eigenaresse van Melisa’s Pedicure & Schoonheidssalon via .

6. Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via deze website bekend gemaakt.